aktivniucitel@gmail.com
Semináře - Lukáš Javorek
- MG I - aktivity nejen na začátek vyučovací hodiny
- MG II - párové a kooperativní učení v matematice
- Finanční gramotnost
- Kooperativní a párové metody učení
- Použití ICT v matematice
- Použití ICT ve výuce
Semináře - Lukáš Heřman
- Zásobník aktivit pro efektivní osvojení AJ a NJ
- Finanční gramotnost
- Kooperativní a párové metody učení
- Použití ICT ve výuce