Semináře - Lukáš Javorek
- MG I - aktivity nejen na začátek vyučovací hodiny
- MG II - párové a kooperativní učení v matematice
- Finanční gramotnost
- Kooperativní a párové metody učení
- Použití ICT v matematice
- Použití ICT ve výuce
- Inovativní metody ve výuce
- Metody aktivního učení
- Slovní úlohy a hlavolamy v matematice
- Dalších 30 aktivit do hodin matematiky
Semináře - Lukáš Heřman
- Zásobník aktivit pro efektivní osvojení AJ/NJ
- AJ/NJ párově a kooperativně
- Kooperativní a párové metody učení
- Použití ICT ve výuce
- Metody pro rozvoj klíčových kompetencí na ZŠ
- Digitální nástroje učitele Aj,Nj
Aktivity do hodin matematiky (Javorek)
Vyzkoušíme si aktivity do vyučovací hodiny matematiky, které budou bavit Vás i Vaše žáky. Podíváme se na online nástroje, které nám pomohou s přípravou hodiny a mohou je využívat i naši žáci. Předám vám online zdroje, které se mi osvědčily při výuce. Ze semináře si odnesete zásobník ověřených aktivit, ze kterého budete moci čerpat v průběhu školního roku a zatraktivnit své hodiny. Seminář je určen učitelům matematiky I. a II. stupně. Seznámíme se s aktivitami pro jednotlivce - zasloužené jméno, kostky, jednička, karty s čísly, desítka, největší součet, matematico, postav věž, číselná pyramida, metr, šablony, hádanka, ano x ne, kolotoč, telefonní číslo, já mám - kdo má, vyřeš a prohoď, sirky. Zažijeme si aktivity pro dvojice - souboj sedláků, hidoku, boj o území, piškvorky, valící se kostka.

 
Párové a kooperativní učení v matematice (Javorek)
Chcete začít s párovým či kooperativním učením v hodinách matematiky a potřebujete pomoci s prvními kroky? Na semináři se dozvíte, jak dělit žáky do skupin, jaké role ve skupině lze přidělovat a vyzkoušíte si hlavní výukové metody spjaté s párovým a kooperativním učením. Dozvíte se, jak nastavovat kritéria při zadávání komplexnějších úkolů, jak posuzovat jejich splnění a jak posilovat rozvoj vybraných jemných dovedností. To vše si zažijete semináři, který probíhá formou modelových aktivit pro dvojice nebo týmy. Ze semináře si odnesete zásobník forem výuky, ze kterého budete moci dlouhodobě čerpat.Seminář se nezaměřuje na tandemovou výuku a je určen pro učitele matematiky.

 
Použití ICT v matematice (Javorek)
Zajímají Vás možnosti využití ICT v matematice?  Na semináři se seznámíte se základy ovládání, využitelnými bezplatnými aplikacemi a hlavně s didaktickými metodami, které jsou s technologiemi spjaté. Nastíníme možná pravidla pro použití technologií nejen ve škole ale i přímo ve výuce. Představíme si, jak efektivně organizovat třídu a jak si za krátký čas připravit hodinu s využitím technologií a jakým způsobem pro takové přípravy získávat obsah. Rozšiřte si obzor na poli využití různých zařízení přímo ve výuce a přijďte se inspirovat, jak lze začít. Rád bych vám představil ICT jako vašeho pomocníka při hodinách matematiky.

 
Zásobník aktivit učitele AJ (Heřman)
 Zásobník aktivit učitele NJ
(Heřman)
Zajímají vás aktivity a přístupy pro svižnou a poutavou jazykovou výuku? Oživte své hodiny jazykovými rozcvičkami, které zaměstnají nejen slabé, ale i pokročilejší žáky. Předvedeme si způsoby, jak do konverzace zapojit celou třídu,  jak žáky motivovat k používání složitějších frází a jak systematicky rozšiřovat zásobu frází. Čekají vás mnemotechniky a hry pro rychlé opakování slovní zásoby. Inspirujte se inovativními metodami hodnocení a pohledy na výuku od učitele z praxe. Seminář je obsahově zaměřený na AJ/NJ a je pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ.
 
Kooperativní a párové metody učení (Heřman, Javorek)
Chcete více využívat metody kooperativního učení? Na semináři se dozvíte, jak dělit žáky do skupin, jaké role ve skupině zefektivní práci a jak chytře nastavovat kritéria. Dozvíte se nejen, jak žáky motivovat k dokončení, ale také jak práci hodnotit a oceňovat rozvíjené dovednosti kompetenčními kartami. To vše si zažijete na semináři, který probíhá formou ukázkových aktivit pro žáky ve dvojicích nebo v hnízdech po čtyřech. Můžete se těšit na vhled do tématu, náměty na digitální nástroje a příklady z praxe na 2.st ZŠ. Seminář se nezaměřuje na tandemovou výuku a je určen pro učitele 1.stupně, 2.stupně i 3.stupně.
 
Finanční gramotnost (Javorek)
Zajímá Vás způsob, jak přirozenou formou zapojit finanční gramotnost do výuky? Ukážeme si aktivity, které Vám pomohou téma peněz zatraktivnit. Zaměříme se na zlepšení pohotovosti a odhadu u úkolů spojených s počítáním bankovek a mincí. Představíme si užitečné pojmy pro žáky, rozděleny na témata: peníze, příjem, výdaje, banka a hospodaření. Na semináři si předvedeme krátké aktivity, které lze stihnout ve výuce během několika minut: tipni, vyřeš a prohoď, ano x ne, účtenka, výčetka, peněženka, bingo, vrať, az kvíz, speed dating, poloviční křížovka.  Vyzkoušíme si i aktivity, které využijete jako hlavní téma: nákupní košík, příjmy a výdaje, skládanka trimino, QR kód.  Ze semináře si odnesete zásobník forem výuky, ze kterého budete moci dlouhodobě čerpat. Seminář je určen pro všechny učitele, kteří chtějí začlenit téma finanční gramotnosti do svého předmětu.

 
Použití ICT ve výuce (Heřman, Javorek)
Zajímají Vás možnosti využití ICT ve výuce?  Na semináři se seznámíte se základy ovládání, využitelnými bezplatnými aplikacemi a hlavně s didaktickými metodami, které jsou s technologiemi spjaté. Nastíníme možná pravidla pro použití technologií nejen ve škole ale i přímo ve výuce. Představíme si, jak efektivně organizovat třídu a jak si za krátký čas připravit hodinu s využitím technologií a jakým způsobem pro takové přípravy získávat obsah. Rozšiřte si obzor na poli využití různých zařízení přímo ve výuce a přijďte se inspirovat, jak lze začít. Představíme vám ICT jako vašeho pomocníka při vyučovacích hodinách.

 
Angličtina párově a kooperativně (Heřman)
Němčina párově a kooperativně
(Heřman)
Chcete začít s párovým či kooperativním učením v hodinách angličtiny a potřebujete pomoci s prvními kroky? Na semináři se dozvíte, jak dělit žáky do skupin, jaké role ve skupině lze přidělovat a vyzkoušíte si hlavní výukové metody spjaté s párovým a kooperativním učením. Dozvíte se, jak nastavovat kritéria při zadávání komplexnějších úkolů, jak posuzovat jejich splnění a jak posilovat rozvoj vybraných jemných dovedností. Předvedeme si kooperativní aktivity spjaté s ICT a jak je využít při přípravě.  To vše si zažijete na semináři, který probíhá formou modelových aktivit pro dvojice nebo týmy. Ze semináře si odnesete zásobník forem výuky, ze kterého budete moci dlouhodobě čerpat. Lektor je učitel na ZŠ.
 
Metody pro rozvoj klíčových kompetencí na ZŠ (Heřman)
Co jsou a jak může učitel využít klíčových kompetencí (soft skills) při výuce? Jak motivovat žáky ke spolupráci, lepší komunikaci, dotahování práce do konce nebo zdravé sebedůvěře? Prakticky si ukážeme, jak u žáků rozvíjet základní paletu klíčových kompetencí s pomocí kompetenčních karet. 
Získáte nadhled v tématu klíčových kompetencí a představu o dovednostech, které budou žákům platné nyní i v budoucnosti. Lektor čerpá z aktuální zkušenosti s rozvojem soft skills na ZŠ a pestré škály využitelných zdrojů v tématu soft skills.

 
Metody aktivního učení(Javorek)
Seminář je určen pro všechny, kteří se chtějí zlepšit v dovednosti jak pomocí metod aktivního učení (E-U-R) podporovat efektivní učení, možnost zapojení všech žáků ve třídě a dobrou atmosféru v heterogenní třídě. Na semináři si ujasníme, co je to aktivní učení a jaké jsou faktory podporují aktivní učení. Ukážeme a vyzkoušíme si vybrané aktivity, které jsou na zásadách aktivního učení založeny a přitom skupinu i stmelují.
Zažijeme si -  Životabáseň, Pětilístek, Diamant, VCHD, Vennovy diagramy, T-graf, Brainstorming, Řeka, Rybí kost, Nedokončené věty, Poloviční křížovka, Cryptex, Kostka,  SOLE.
 
Slovní úlohy a hlavolamy v hodinách matematiky(Javorek)
Obsahem semináře je získání inspirace, zdrojů a tipů do hodiny matematiky na téma hlavolamy a slovní úlohy. Ukážeme si také proč je dobré dělat chyby v hodinách matematiky a jak je ve výuce použít. Vyzkoušíme si, jak lze pracovat se zadáním tak, aby žáky bavilo a budovalo v nich kritické a kreativní myšlení. Vyřešíme několik mechanických hlavolamů, díky kterým naši žáci posílí jemnou motoriku a řešení nestandardních úloh a ukážeme si  slovní úlohy, které podporují uvažování a komunikaci v hodinách matematiky. Seminář je vhodný pro učitele I. stupně a II. stupně matematiky na ZŠ.

 
Digitální nástroje učitele - I. (AJ, NJ)(Heřman)
Seznamte se s moderními digitálními nástroji, které využijete pro oživení a zefektivnění výuky. Můžete se těšit na ukázky začlenění digitálních nástrojů jako virtuální tabule, třídní organizér, interaktivní prezentace, chatovací rozhraní, nástroje pro tvorbu a sdílení záznamů, zpětnovazební aplikace. Odnesete si náměty na aplikace k tvorbě skládaček i materiálů s využitím umělé inteligence. Přijďte se inspirovat, ať už hledáte navigaci pro konkrétní využití moderních technologií ve výuce, nebo si pouze chcete rozšířit své digitální obzory. Seminář je určen učitelům jazyků. Ukázky probíhají na příkladech z výuky AJ a NJ na ZŠ.
 
Inovativní metody do výuky (Javorek)
Chcete vyzkoušet alternativu ke klasické frontální výuce? Na semináři si ukážeme základní přehled a charakteristiky inovativních metod ve výuce, které jsou alternativou k tradiční, na školách stále ještě obvyklejší frontální výuce. Ukážeme si i možnosti jak metody zařazovat do výuky
. Zažijeme si metody kooperativního učení, kritického myšlení, aktivního učení, projektového učení, telefon v ruce žáka a metodu převrácené třídy. Seminář vám pomůže s prvnímu kroky a ukáže vám, že tyto metody pro vás nemusí být náročné na přípravu. Vše si vyzkoušíme a budeme společně hledat výhody a nevýhody, možná rizika a jejich prevence.
 
Dalších 30 aktivit do hodin matematiky (Javorek)
Připravil jsem pro vás 30 aktivit, se kterými můžete oživit svoji hodinu matematiky. Aktivity jsou časově málo náročné, jednoduché pro žáky a jednoduché na přípravu. Aktivity rozvíjí jak matematické myšlení, základní počty, modelování, představivost, tak i kompetence.
Zažijeme si aktivity pro jednotlivce - Vymysli příklad, Početní křížovka, Magické čtverce,… Spolupráci posílíme při aktivitách ve dvojicích - Souřadnice, Dojdi k nule, Hádej číslo, Neděl, Nepřekroč 30ku, Piškvorky naruby, Digit ,… Komunikaci se budeme učit při aktivitách do vícečlenných týmů - Člověče nezlob se, Umísti své kostky, Vyškrtni číslo, Modulo, …
Seminář je určen pro učitele I. stupně ZŠ, učitele matematiky II. stupně ZŠ a učitele matematiky na SOŠ a SOU.